Mon. Jan 30th, 2023

Независимо дали се занимават с продажба на маршрути, предварителна поръчка, доставка или обслужване на оборудване, много компании искат да консолидират своите оперативни функции и дейности за отчитане на маршрути в една безпроблемна и ефективна интегрирана софтуерна система. Те искат данните да се събират, споделят и имат достъп между отделите. Те мечтаят за ERP софтуерно решение за оперативно отчитане на маршрута, което улеснява стрийминг и разпространение на информация за цялата компания на всеки десктоп и мобилно устройство.

ERP означава Планиране на ресурсите на предприятието. Компаниите в дистрибуцията на храни и напитки и управлението на обслужването на оборудването се възползват значително от добре проектираното ERP решение за отчитане на оперативни маршрути. Компаниите за храни и напитки (както за нетрайни, така и за нетрайни храни) и компаниите за обслужване на оборудване изискват софтуер както за работа, така и за счетоводство. Софтуерът организира доставките, управлява директната доставка в магазина (DSD), както и обслужването и ремонта на оборудването от началото до края.

И все пак често желанието на една компания за ERP решение остава мечта. Въпреки че операцията може да е надраснала съществуващия софтуер, ръководството често не е сигурно как да намери надежден доставчик, как да намери подходящия софтуер, как да бюджетира за него и в крайна сметка как успешно да приложи ERP решение, което интегрира различния софтуер на компанията продукти в едно цяло.

Със сигурност едно правилно избрано ERP решение решава проблемите на разединените и фрагментирани софтуерни процеси, като създава съгласувана, ефективна и надеждна софтуерна среда с огромни предимства. Той управлява цялата бизнес операция от началото до края: от производството на стоки и продукти до поръчката на клиента, складирането, товаренето на камиони, маршрутизирането, обслужването, доставката, фактурирането, фактурирането и събирането, като обхваща всички оперативни и счетоводни функции в последователна цяло. Но въпреки многобройните предимства, много компании не преодоляват първоначалните предизвикателства, които съпътстват търсенето и внедряването на нов софтуер.

Следващата дискусия има за цел да помогне на компаниите в процеса на разпознаване. Той представя три основни предимства на ERP софтуера и разработва три често срещани предизвикателства, пред които са изправени компаниите, когато търсят и прилагат ERP решение.

Започваме дискусията с три основни предимства на ERP софтуера: (1) той обединява отделните системи на компанията, (2) автоматизира целия поток от данни и (3) непрекъснато разпространява всички модификации и актуализации на данните в цялата дейност на компанията.

След това статията разглежда три пречки, които често обезсърчават компаниите да превърнат ERP мечтата си в реалност: (1) компаниите трябва да намерят правилния софтуерен партньор, (2) трябва да преразгледат текущите си бизнес процеси и (3) трябва да се справят с факторът на разходите. Но първо, нека разгледаме значителните предимства на ERP софтуера, в крайна сметка, надминавайки всички предизвикателства.

Полза #1
Една унифицирана софтуерна система за цялата компания

Основното предимство на едно ERP решение е силата на софтуера да интегрира всяка задача систематично и цялостно в една система за цялата компания. Това се случва, защото всяка дневна, седмична или месечна функция е програмирана в софтуера, което позволява всяка задача да стане част от единната система.

Като решение от край до край, обучение за кръпки, както и импортиране или експортиране на данни извън обединяващото ERP решение. ERP софтуерът обединява всички функции и дейности в една единствена система, така че всяка отделна точка за въвеждане на данни се влива в унифицирана верига от събития, която се комуникира между всички отдели.

Интегрираният поток от данни прави възможно непрекъснато променящата се информация да е достъпна навсякъде в компанията, където е необходима. След като всички данни бъдат обединени, всякакви преди това различни системи стават излишни. Електронните таблици и купчините хартия се превръщат в далечен спомен. ERP решението прави двойните записи остарели, тъй като целият поток от данни става част от едно интегрирано софтуерно решение.

С други думи, ERP софтуерът прави цялата операция рационализирана, ефективна и без грешки. Той намалява времето на персонала и осигурява превъзходна организация, навременност, производителност и продуктивност на всички нива на отдела. Като едно унифицирано решение, ERP софтуерът установява професионализирани бизнес рутини, както и отчетност и достъпност в цялата компания.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *